Zorg en U is betrouwbaar, persoonlijk, flexibel en speelt voortdurend in op nieuwe diensten en veranderende wensen.

Naast maatwerk is het bieden van een hoge kwaliteit van de diensten gegarandeerd!!

Daarnaast kent Zorg en U geen wurgcontracten. U betaalt alleen als de diensten zijn uitgevoerd en alleen de uren waarop u aanwezig bent geweest bij de dagopvang. Dus niet als u ziek bent of om een andere reden niet komt.